Velkommen til Egå Vandværk

Meddelelser:
Der er desværre en tekstfejl i nogle af de udsendte opkrævninger til betaling
d. 3. februar 2020.

Opkrævningsbeløbet der skal betales og indbetalingsoplysningerne er korrekt,
men i teksten skal der stå; I alt til betaling kr.

Vi beklager fejlteksten.

Egå d. 16. januar 2020

Information til Gl. Hjortshøj`s forbrugere vedrørende opkrævninger her.

Information om sammenlægning med Gl. Hjortshøj Vandværk a.m.b.a. her.

Du modtager 2 regninger.
Du forsynes fra og modtager regningen for dit vandforbrug fra Egå Vandværk.
Din regning på afledning af spildevand modtager du direkte fra Aarhus Vand A/S.
Har du spørgsmål til afledning af spildevand/vandafledningsbidrag, bedes du kontakte
Aarhus Vand A/S på telefon 89471010 eller kunde@aarhusvand.dk.

HUSK at meddele flytning/ejerskifte med måleraflæsning til Egå Vandværk
via vores mail eller flyttemeddelelses-blanket på denne hjemmeside og 
til Aarhus Vand A/S(spildevands afregning).

Vores råvand er testet og fundet fri for pesticider. 
Se de specificerede prøveresultater under fanen Information.

Dato for Års-aflæsning 2019 og periode 3 aflæsning 2019 for storforbrugere er 
onsdag d. 18. december 2019. 

 

  


Egå Vandværk a.m.b.a.
Egå Havvej 3
8250 Egå
Kontortid: mandag - torsdag kl. 9 - 12
Telefon 86 22 00 62

info@egaavandvaerk.dk

Ingen driftsforstyrrelser.